Abecední seznam všech vojáků:

Seznam vojáků: Rohov

Obyvatel: 560

Vojáků: 98

Stav obyvatel se vztahuje na rok 1939.