Abecední seznam všech vojáků:

Seznam vojáků: Hať

Obyvatel: 1940

Vojáků: 499

Stav obyvatel se vztahuje na rok 1939.