Co od Vás potřebujeme?

Mnoho lidí se na nás obrací s prosbou o pomoc se získáním informací o svých předcích. Naše odpověď na tuto otázku je v podstatě vždy stejná. Nejprve musíte hledat sami u sebe doma nebo u svých příbuzných. Lidé jsou velmi často překvapeni kolik toho doma nakonec najdou nebo kolik toho mají doma prarodiče schovaného. Lidé ovšem raději volí cestu, kterou považují za nejsnazší a tou je napsat nám zprávu a mají představu, že my vše ihned zařídíme. Z naší strany existují jisté možnosti, ale ty jsou časově a finančně poměrně náročné. Několikrát se nám dokonce stalo, že se na rodinné sešlosti jeden z členů pochlubil tím, jakou krásnou rešerši jsme mu o jeho pradědovi vypracovali a na to mu jeho strýc odpověděl, že má doma vojenskou knížku s kompletními informacemi a fotografií daného vojáka.

Ideální je hledat u nejstarších příbuzných nebo v nejstarším domě v rodině, kde by vše mohlo být schováno. Také není na škodu zeptat se staršího souseda, nebo místního starousedlíka. Nejen starší lidé mají přehled o místní historii a často byste byli velmi překvapeni kolik toho o svých předcích nebo z historie své vesnice ví mladí lidé, kteří mají často velmi dobrý přístup k online zdrojům.

Co vlastně od Vás potřebujeme?

Na tuto otázku se dá odpovědět velmi jednoduše…potřebujeme všechno. Základem je ovšem u každého vojáka datum narození, místo narození a jeho jméno. Tyto informace jsou ve 100 % případů dostupné na matrikách a často si je pamatují přesně i potomci vojáků. Pokud si je nepamatují, mají je někteří z nich zapsány ve svých rodných listech, oddacích listech a u zesnulých i v úmrtních listech. Některé rodiny mají doma také tyto dokumenty přímo od svých předků uchovány a lze je nalézt na půdě nebo někde v šuplíku. Pokud se doma tyto informace nenachází, tak je velmi dobrou volbou navštívit digitální knihovnu opavského archivu. Na této webové aplikaci lze nalézt velké množství digitalizovaných matričních dokumentů, adresních knih nebo sčítacích operátů. Chce to jen trochu se v tom naučit pracovat a také trpělivost. Informace uvedené v tomto odstavci tak lze vyhledat pro každou jednotlivou osobu. Od těchto základních tří informací se pak můžeme i my odpíchnout dále a třeba dopomoci z naší databáze nebo sepsat žádost do Bundesarchivu.

Poněkud problematičtější už bývá získání fotografie. Mnohdy doma leží velké množství fotografií na nichž jsou osoby, které si již nikdo nepamatuje. Osoby z rodinného kruhu si ale obvykle jejich potomci pamatují a pokud nedokáží svého dědu rozpoznat na vojenské fotografii, tak je možné nám zaslat i fotografii civilní, která bohatě dostačuje pro náš účel.

Největším problémem ovšem bývá získání původních Německých dokumentů. Mnoho lidí je má doma, ale u velkého množství vojáků se tyto ztratily, pohltil je zub času nebo je rodiny prodaly sběratelům. Mezi Německé dokumenty patří:

 • Wehrpass – vojenská knížka
 • Soldbuch – kniha žoldu
 • Ahnenpaß – takový rodokmen sloužící k dokázání Německého původu
 • Familie-stammbuch – kniha, kde byli zapisováni potomci manželů
 • Reisepass – cestovní pas
 • Führerschein – řidičský průkaz
 • Dekrety k vyznamenáním
 • Zeugnis – vysvědčení
 • Arbeitsbuch – pracovní knížka
 • Kennkarte – obdoba občanského průkazu
 • Geburtsurkunde – rodný list
 • Sterbeurkunde – úmrtní list
 • Heiratsurkunde – oddací list
 • Sparbuch – vkladní knížka

nemecke dokumenty - priklad

Výčet těchto dokumentů samozřejmě není zcela kompletní. Mám-li to zjednodušit, tak cokoliv s hákovým křížem může být užitečné. Důležité jsou pro nás také dokumenty z České strany ať už se jedná o prvorepublikové dokumenty nebo poválečné. Velká část vojáků se narodila za Československa a za Československa či Česka také zemřela. Navštěvovali České školy, pracovali a žili v Československu. Tyto dokumenty mohou být:

 • Rodné listy
 • Úmrtní listy
 • Oddací listy
 • Pracovní knížky
 • Vojenské knížky
 • Výslechové listiny
 • Vysvědčení
 • Dekrety o národní spolehlivosti
 • Vkladní knížky

ceske dokumenty priklad

Tento seznam je opět nekompletní a pomoci nám může cokoliv. Uvítáme deníky vojáků, zápisky, medaile ale také rodinné vzpomínky, které si předáváte ústně.

Veškeré informace nám můžete zaslat ofocené na kontakty uvedené zde: Náš tým a spolupracovníci. Za jakékoliv informace, byť jen datum úmrtí nebo narození budeme nesmírně vděční.