Partneři a užitečné odkazy

Muzeum Hlučínska
Činnost muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti.
https://www.muzeum-hlucinska.cz/

Sdružení obcí Hlučínska
dobrovolný svazek obcí v okresu Opava, jeho sídlem je Hlučín a jeho cílem je zlepšování a prohlubování hospodářské, kulturní a jiné spolupráce mezi členy. Sdružení bylo založeno v roce 2003 a sdružuje celkem 27 soudobých hlučínských obcí.
http://www.hlucinsko.eu/

Facebook spolku Hultschiner Soldaten
na našich Facebookových stránkách najdete zajímavé příběhy vojáků z Hlučínska
https://www.facebook.com/hultschinersoldaten.de

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Spolek zabývající se správou válečných hřbitovů.
Na následujícím odkazu je možno najít místa posledního odpočinku mnoha vojáků německé armády.
Gräbersuche online

Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně o.s. a Halloradio Hultschin
oficiální webová stránka setkávacího centra Němců v Hlučíně a internetového projektu německojazyčného radia v Hlučíně „Halloradio Hlučín“
http://www.halloradiohultschin.cz/

Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
na odkazu níže naleznete oficiální aplikaci archivu, kde je možno si online prohlížet digitalizované archiválie
https://digi.archives.cz/da/

Bundesarchiv (WASt)
následující odkaz Vás přesměruje na web spolkového archivu, kde naleznete informace o vojenské sekci
https://www.bundesarchiv.de

LandesECHO
Časopis LandesECHO byl založen v roce 1994 jako příloha novin Landes-Anzeiger (později vycházel jako samostatné noviny LandesZeitung) a nyní vychází měsíčně v rozsahu 32 stran. Jeho vydavatelem je Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
https://landesecho.cz/index.php

Shromáždění německých spolků v České republice
Shromáždění německých spolků v České republice (něm. Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V.) je organizace zastřešující regionální spolky německé menšiny po celé České republice. Aktuálně je k SN připojeno 22 samostatně registrovaných spolků a 15 setkávacích center. Shromáždění Němců zastupuje zájmy české německé menšiny v různých menšinových grémiích a při jednání se správními orgány.
http://landesversammlung.cz/cs

Velvyslanectví SRN v Praze
webová stránka Velvyslanectví SRN v Praze. Uvedený odkaz Vás přesměruje na stránku s informacemi pro žadatele o německé občanství.
https://prag.diplo.de/

Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG)
Sdružení německých spolků v Polsku
https://www.vdg.pl/de/

Internetportal der Medien der deutschen Minderheit
portál německojazyčných médií v Polsku
https://www.deutschemedien.pl/

DFK Schlesien
Deutsche Freundschaftskreis (DFK) ist eine Gesellschaft der Deutschen Volksgruppe in Schlesien.
https://dfkschlesien.pl/de/

Radio Mittendrin
německojazyčné rádio spolku DFK Schlesien, které vysílá z Ratiboře
https://mittendrin.pl/de/

Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien
Kulturně společenský spolek Němců v Opolském Slezsku
https://skgd.pl/de/

Wochenblatt – Zeitung der Deutschen in Polen
německojazyčný týdeník vycházející v Polském Horním Slezsku
http://wochenblatt.pl/pl/