Zeitz Theophil

Narozen:
09.05.1916, Malé Hoštice
Hodnost:
Obergefreiter

Teophil Zeitz se před válkou oženil do Velkých Hoštic. V srpnu 1941 narukoval německé armádě (Wehrmachtu) do Metzu, kde absolvoval autoškolu u Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 8. Poté byl přemístěn k Artillerie-Abteilung 624. Artillerie-Abteilung 624 se skládal z jedné baterie o třech 210 mm moždířích, dvou baterií o dvou 305 mm moždířích (od února 1940 tři baterie). Po skončení polského tažení tvořil tento oddíl rezervu OKH. Pak byl přidělen ke skupině armád A, aby se podílel na obléhání Sevastopole. V říjnu téhož roku přidělil se tento oddíl k 11. armádě, dislokované u Leningradu, náležející skupině armád Sever. Od prosince 1944 do konce války byl Artillerie-Abteilung 624 v obklíčení v Kuronsku. Zeitz sloužil u této jednotky po celou válku a vystřídal různé druhy nákladních automobilů. Vozil proviant i munici. Dne 09.05.1945 padl v Kuronsku do zajetí. Ze zajateckého tábora v Rusku byl později transportován do zajateckého tábora v Táboře.

Vyznamenání : Bwährungsabzeichen für Kraftfahrer

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de