Ulitzka Josef

Narozen:
17.01.1914, Oldřišov
Hodnost:
Unteroffizier

Josef Ulitzka sloužil před válkou od 01.09.1936 do 25.11.1939 v československé armádě, kdy byl z armády propuštěn jako občan Hlučínska, které bylo přiřazeno k Německé Říši. Před propuštěním sloužil na hranici s Rakouskem u 27. pěšího pluku 8.roty Valašské Meziříčí. Po propuštění z armády odešel pracovat do Německa odkud 01.10.1940 narukoval k Wehrmachtu do Guben (Brandenburg-Německo). Sloužil u ženijního praporu (Pionier-Bataillon 123) patřící pod 123.Infanterie-Division-pěší divizi.Po vypuknutí války s Ruskem byl Josef Ulitzka se svou jednotkou nasazen na východní frontu. Útočili přes Východní Prusko směrem na Litvu v rámci armádní skupiny“Sever“ (Heeres-Gruppe „Nord“). Každá rota měla ženijní skupinu o 10 mužích ve které sloužil i Josef. Měli to o to horší, že museli postupovat vždy první a odstraňovat překážky aby další jednotky mohly postupovat rychle vpřed. Denně pochodovaly 40 až 50 kilometrů. Koncem srpna 1941, kdy se 123. Infanterie-Division-pěší divize probojovala k řece Lovat u města Cholm v severozápadní části Ruska byl při dělostřeleckém přepadu Josef Ulitzka zraněn (střepiny v hlavě). Po prvním ošetření byl převezen na nádraží Velikije Luki a odtud se dostal vlakem do vojenského lazaretu v Dünaburk (Litva), kde byl operován. Dále jeho cesta pokračovala přes Lyck (dnes Elk-severozápadní Polsko), kde strávil ve vojenském lazaretu pár dní a 29.08.1941 byl vypraven lazaretní vlak, kterým pak byl Josef přepraven do vojenského lazaretu v Niederbreisig (dnes Bad Breisig-Rheinland-Pfalz-Německo). Po léčbě, která trvala 2 měsíce odjel domů na zdravotní dovolenou a pak se hlásil u jednotky v Landsberg an der Warthe (dnes Gorzów Wielkopolski-Polsko). Zde byl přidělen ke kuchařům a po krátké době převzal kuchyň. Po 5 měsících byl přidělen k Afrika-Korpsu a po prodělaném kuchařském kurzu v Berlin-Spandau odjíždí společně s dalšími 200 muži z Berlína do Athén v Řecku odkud byli transportními letadly Junkers Ju-52 přepraveni přes Krétu do Tobruku v severní Africe. Byl přidělen k pluku pancéřových granátníků (Panzer-Grenadier-Regiment 115 patřící k 15.Panzer-Division-pancéřové divizi jako vrchní kuchař. Po bitvě u El-Almeinu byly německé jednotky zatlačeny až do Tuniska, kde byl Josef Ulitzka dvakrát zraněn. Poprvé v březnu 1943 a podruhé 8.května 1943 a to bylo vážné. Byl převezen do vojenského lazaretu do města Tunis, kde se léči 2 měsíce. Jeho pluk byl tehdy v prostoru Tuniska zničen. On sám byl ve vojenském lazaretu 16.05.1943 zajat. Po vyléčení, kdy byl převezen do zajateckého tábora odkud se mu podařilo uprchnout ale byl chycen a poslán námořním transportem do USA stát Oklahoma. V roce 1946 byl propuštěn do Francie. V Československu musel strávit 2 měsíce v neblaze proslulém plzeňském zajatecké táboře, než se konečně vrátil domů.

† 15.07.2008

Vyznamenání : Verwundeten-Abzeichen in Schwarz

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de