Stareczek Wilhelm 10

Narozen:
15.02.1910, Kravaře
Hodnost:
Obergefreiter

Wilhelm Stareczek narukoval k Wehrmachtu 23.05.1941. Byl přidělen k rotě pěšího náhradního praporu 3. Kompanie Infanterie-Ersatz-Bataillon 211 do Hanover/Niedersachsen (Dolní Sasko). Krátce po nastoupení byl zařazen k výcviku k rotě výcvikového dopravního oddílu 1. Kompanie Lehrabteilungs des Chefs des Transportwesens. Podle zápisu z 30.09.1941 byl přeřazen k rotě výcvikového oddílu (získání řidičského oprávnění) 4.(Kraftfahr-Lehr) Kompanie Lehrabteilungs des Chefs des Transportwesens. Podle hlášení z 21.01.1942, zřejmě po nemoci byl přeřazen k rotě rekonvalescentů pěšího náhradního praporu Genesendenkompanie-Infanterie-Ersatz-Bataillon 211. Od 18.02.1942 do 19.06.1942 sloužil v náhradním zásobovacím skladu Ersatzverpflegunsmagazin v Hildesheim/Niedersachsen (Dolní Sasko). Pak byl převelen k rotě střeleckého náhradního praporu 2. Kompanie Schützen-Ersatz-Bataillon 66 do Brug bei Magdeburg/Sachsen Anhalt (Sasko-Anhaltsko). Podle hlášení z 25.09.1942 byl opět převelen a to k rotě autoparku armádního oddílu Parkkompanie Armee Kraftfahr-Abteilung 541. S tímto oddílem byl nasazen na východní frontě v Rusku v rámci armádní skupiny vojsk „Střed“ Heeresgruppe „Mitte“. Podle hlášení z 07.09.1944 sloužil v té době u administrativní roty-skladování pohonných hmot Betriebsstoff-Verwaltungskompanie 541. Podle hlášení z 17.11.1944 byl opět převelen a to k rotě polního výcvikového pluku 3. Kompanie Feld-Ausbildungs-Regiment 717. Tento pluk byl nasazen v Mačarsku. V únoru 1945 byl přejmenován na granátnický pluk Grenadier-Regiment 717 a byl podřízen 153. Grenadier-Division (granátnické divizi). Poslední nasazení této jednotky bylo v květnu 1945 u Deutsch Brod (dnes Havlíčkův Brod) v rámci 1. Panzerarmee (tankové armády). Wilhelm padl do ruského zajetí. Ze zajateckého tábora v Rusku byl později transportován do zajateckého tábora v Brně.

† 17.07.1973

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de