Schipulla Walter

Narozen:
26.07.1912, Petřkovice
Hodnost:
Stabsgefreiter

Walter Emmanuel Schipulla sloužil před válkou u československé armády. Po svatbě od září 1938 žil v Ludgerstal (Ludgeřovice). Podle hlášení z 18.01.1940 narukoval k Wehrmachtu a byl zařazen k rádiové rotě zpravodajského náhradního oddílu – 4.(Funk) Kompanie Nachrichten-Ersatz-Abteilung 8 do Breslau/Niederschlesien (Dolní Slezsko, dnes Wroclaw/Polsko). Oddíl byl podřízen Kommandeur der Nachrichtentruppe VIII (velitelství zpravodajské služby). Podle hlášení z 26.02.1940 byl po základním radistickém výcviku převelen k rotě zpravodajského oddílu – 4. Kompanie Nachrichten-Abteilung 441. Tato jednotka byla podřízena (armádnímu sboru) XXXXI Armeekorps. Po zahájení západního tažení do Francie 10.května 1940 přešel armádní sbor v rámci skupiny armád „A“-Heeresgruppe „A“ přes Sedan (departament Ardénsko, region Grand Est)/Francie, a Cambrai (departament Nord, region Hauts de France). Dne 20.05.1940 dorazil sbor do Arras a 25.05. do Saint Ommer (departament Pas de Calais, region Hauts de France). V červnu armádní sbor překročil řeku Aisne a postupoval k západním Alpám, kde je zastihla kapitulace Francie. V červenci 1940 se sbor vrátil do Německa. V září 1940 byl sbor přesunut do Holandska, kde vykonával strážní službu. V lednu 1941 byl přemístěn do okolí Paříže. V dubnu 1941 byl sbor nasazen na Balkáně, kde postupoval Srbskem na Bělehrad. Dne 17 .dubna Jugoslávie kapitulovala. V květnu 1941 byl sbor přemístěn do Ostpreussen (Východní Prusko, dnes Rusko). Po zahájení války s Ruskem 22.června 1941 postupoval sbor v rámci skupiny armád „Sever“-Heeresgruppe „Nord“ severním směrem přes Litvu, Dünaburg/Lotyšsko (dnes Daugavpils) k Leningradu. V říjnu byl oddíl přemístěn ke skupině armád „Střed“-Heeresgruppe „Mitte“ a postupoval přes Vjasmu (Smolenská oblast)/Rusko k Moskvě. Po zimní ruské ofenzivě se sbor stáhl ke Rževu (Tverská oblast), kde byl do července 1942. Dne 10.července 1942 byl Armeekorps XXXXI (armádní sbor) přejmenován na XXXXI Panzer-Korps (tankový sbor) a Waltrova jednotka byla přejmenována na zpravodajský oddíl tankového sboru – Panzer-Korps-Nachrichten-Abteilung 441 a přemístěna do oblasti Brjansk (Brjanská oblast) a Orel (Orelská oblast). V prosinci 1942 se oddíl vrátil zpět do Tverské oblasti. V dubnu 1943 se sbor znovu přemístil do Orelské oblasti. V červenci 1943 se sbor z orelské oblasti stáhl k Bobrujsku (Mogilevská oblast)/Bělorusko. V červenci 1944 se pak dále stahoval přes Minsk/Bělorusko k hranicím s Ostpreussen (Východním Pruskem). V listopadu 1944 byl sbor u řeky Narew. V lednu-únoru 1945 byl sbor nasazen do obraných bojů u Preussisch Eylau/Ostperussen a březnu u Heligenbeil v Ostpreussen (Východní Prusko, dnes Mamonovo, Kaliningradská oblast/Rusko). Dne 15.04.1945 byl sbor přemístěn do vojenského prostoru Hohenferchesa/Brandenburg (Braniborsko) a nasazen do obraných bojů ve středním Německu. Na konci války padal Walter do ruského zajetí a byl transportován do zajateckého tábora č.7056 v Rusku. Posledně byl vězněn v zajateckém táboře Pirna/Sachsen (Sasko). Dne 05.04.1948 byl ze zajetí propuštěn do Berlína. Domů se vrátil v roce 1949.

† 01.05.1969

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de