Rzehulka Max

Narozen:
26.01.1916, Kravaře
Pohřben:
08.02.1945 Ostpreussen
Hodnost:
Feldwebel

Max Rzehulka narukoval k Wehrmachtu v září 1939 a byl přidělen k rotě pěšího pluku 13. Kompanie Infanterie-Regiment 84. Tento pluk byl podřízen 8. Infanterie-Division (pěší divizi). V květnu 1940 se účastnili polního tažení do Belgie a Francie. Po vypuknutí války s Ruskem v červnu 1941 byl Max nasazen se svou jednotkou na východní frontu v rámci armádní skupiny vojsk „Střed“ Heersgruppe „Mitte“ ve směru Brajnsk, Vjasma, Moskva. Dne 28.04.1943 v prostoru Orel, kdy již od roku 1942 byla jednotka podřízená 12. Infanterie-Division (pěší divizi) byl Max zraněn (střepina granátu-pravé oko). Dne 30.04.1943 byl převezen do polního lazaretu Feldlazarett Orel a následně 02.05.1943 byl zaslán do válečného lazaretu Kriegslazarett Orscha. Dne 13.05.1943 byl dále převezen do vojenského lazaretu Reservelazarett I v Brest-Litovsk a nakonec 06.06.1943 do vojenského lazaretu Reservelazarett III v Metz/Lothringen (Lotrínsko dnes Francie)- oční poliklinika. Po vyléčení byl 08.07.1943 přidělen k pěší střelecké náhradní rotě Infanterie-Geschütz-Ersatz-Kompanie 8 do Mährisch Schönberg/Sudetenland (dnes Šumperk-Česká republika), kde strval do 08.09.1943. Dne 12.09.1943 se vrátil ke své jednotce k rotě granátnického pluku 13. Kompanie Grenadier-Regiment 84 na východní frontu do Ruska. V té době jeho jednotka byla nasazena v prostoru Gomel/Bělorusko. Dne 08.02.1945, kdy jednotka již bojovala ve Východním Prusku vezl své kamarády Franz Rupprich v obrněném voze (velitel vozu Max Rzehulka) byli náhle překvapeni náletem. Zatímco Franz Rupprich se vrhl do příkopu, Max Rzehulka hledal úkryt pod mostem. Tento most dostal přímý zásah a Max byl zabit. Ještě téhož dne asi v 15.00 v prostoru Hehheswalde a Herzogswalde byl pohřben svými kamarády. (dle svědectví Franze Ruppricha z Ullersdorf/Sudetenland (dnes Velké Losiny/Česká republika).

Vyznamenání : EK-2. Klasse
Winterschlacht-Medaille 1941-42
KVK-2. Klasse
Sudetendeutsche Medaille-1938

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de