Rzehulka Josef

Narozen:
04.11.1913, Kravaře
Pohřben:
19.09.1941 Iwanjkowo/Ukraine
Hodnost:
Gefreiter

Josef Rzehulka narukoval k Wehrmachtu 26.02.1940 a byl přidělen k rotě pěšího náhradního praporu 2.Kompanie Infanterie-Ersatz-Bataillon 406 sídlícího v Görlitz/Sachsen (dnes je toto město rozděleno státní hranicí na Görlitz-Německo, Zgorzelec-Polsko). Dne 12.06.1940 byl převelen k pochodovému praporu Marschbataillon 62 (zvláštní určení) do Trautenau/Sudetenland (dnes Trutnov-Česká republika). Dne 04.10.1940 byl přidělen k Baukolonne 130 a 27.03.1941 byl převelen k rotě pěšího praporu 4. Kompanie Infanterie-Regiment 190. Tento pluk byl podřízen pěší divizi 62. Infanterie-Division. Po vypuknutí války s Ruskem byl Josef se svou jednotkou nasazen na východní frontu v prostoru Poltava/Ukrajina. Josef sloužil u průzkumného oddílu jako jezdec na koni. Dne 19.09.1941 při jednom z průzkumu u Ivanjkova jihozápadně od kostela na Ukrajině, padl do ruského zajetí. Následně byl ruskými vojáky nelidsky umučen k smrti. Byl pověšen hlavou dolů, byly mu vypíchnuty obě oči a nakonec byl polit benzínem a upálen. Po postupu německých jednotek bylo jeho tělo nalezeno a s poctami pochováno na válečném hřbitově v Borispol, II/31 v jednotlivém hrobě. Přes všechnu snahu nemohl být dnes tento hrob nalezen a obnoven. Proto nemohly být ostatky přeneseny na nově zřízený válečný hřbitov. Jeho jméno je uvedeno v pamětní knize na nově zřízeném válečném hřbitově v Kijevě/Ukrajina.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de