Proksch Karl

Narozen:
04.08.1905, Kravaře
Hodnost:
Obergefreiter

Karl Proksch se narodil v Troppau (Opava). Později se přestěhoval do Kravař (Deutsch Krawarn). K Wehrmachtu narukoval 28.08.1939 a byl zařazen k rotě stavebního praporu – 1. Kompanie Bau-Bataillon 110. Tento prapor byl v rámci 8.Armee (armády) nasazen do tažení do Polska. Armáda postupovala z Dolního Slezska směrem na Lodž, kde se střetla s polským vojskem, které dne 16.09.1939 oblkíčila. Poláci se následně dne 19.09.1939 vzdali a armáda postupovala dále k Warszavě, kde boje pokračovali do 27.09.1939. Dne 20.10.1939 se armáda přesunula na západ. V květnu 1940 se prapor účastnil tažení do Belgie a následně Francie. Podle hlášení z 28.07.1940 byl převelen ke střelecké náhradní rotě – Schützen Ersatz-Kompanie 213 do Erlangen/Bayern (Bavorsko). Tato rota patřila pod pěší náhradní prapor – Infanterie-Ersatz-Bataillon 213 a byla podřízena (divizi) Division 173. Podle dalšího hlášení z 03.08.1940 byl opět převelen a to k rotě pěšího pluku – 5. Kompanie Infanterie-Regiment 55. Tento pluk byl podřízen 17. Infanterie Division (pěší divizi). Do dubna 1941 byla divize jako posádka ve Francii. V květnu 1941 se divize přemístila do Polska a 22.06.1941 se zapojila do východního tažení do Ruska. Divize postupovala v rámci skupiny armád „Střed“- Heeresgruppe „Mitte“ přes Brest (Brestská oblast/Bělorusko), Bialystok (Podleské vojvodství/Polsko, přes řeku Berezinu, Gomel (Gomelská oblast/Bělorusko), Černigov(Černihivská oblast/Ukrajina) a dále směrem na Moskvu. Těžkých bitev se zůčastnila u Bialostoku a Černigova. Dne 31.08.1941 v bitvě u Černigova utrpěl Karl těžké zranění. Dne 03.09.1941 byl převezen do válečného lazaretu v Orša (Vitebská oblast/Bělorusko), kde mu byla amputována pravá ruka. V tomto lazaretu zůstal do 09.09.1941. Pak byl převezen lazaretním vlakem do vojenského lazaretu v Berlin-Tempelhof/Brandenburg (Braniborsko), kde byl do 24.10.1941. Poté byl zaslán k brannému velitelství vojenské propouštěcí služby – Heeres-Entlassungsstelle 3/VIII do Opeln/Oberschlesien (Horní Slezsko, dnes Opole-Opolské vojvodství/Polsko). Dne 24.03.1942 byl z armády propuštěn. Následně sloužil u Říšské pracovní služby – Reicharbeitsdienst (RAD) v hodnosti Truppführer (vykonný rotmistr) do 31.03.1945. Dne 03.05.1945 padl v Traunstein/Bayern (Bavorsko) do amerického zajetí. Ze zajetí byl propuštěn 30.08.1945. Domů se vrátil v prosinci 1945.

† 28.10.1978

Zdroj : Deutsche Dienstelle WASt, SOkA Opava.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de