Nosiadek Josef

Narozen:
27.09.1923, Píšť
Hodnost:
Unteroffizier

Od roku 1941 sloužil u RAD. Dne 21. 5. 1942 narukoval k 2. rotě Inf.Ers.Btl. 84 do Metzu. Po ukončení výcviku nastoupil k Feld Ers. Btl. 298/5 a poté k Inf.Rgt. 526 a posléze k Inf.Rgt. 525, kde sloužil jako střelec z kulometu. Byl těžce zraněn(střepina do oblasti dutiny ústní a následná ztráta zubů, střelné rány do obou rukou). Po vyléčení a následné dovolené nastoupil k 387. ID. V roce 1944 absolvoval poddůstojnickou školu v Lamsdorfu, kde poté zůstal jako instruktor. Koncem války působil u 1. (Radf.)Div.Füs.Btl. 269. nejprve jako velitel čety, pak jako velitel roty. Zúčastnil se bojů o pevnost Breslau. Konec války jej zastihl v Bad Schandau. Aby se vyhnul zajetí, podnikl náročnou a nebezpečnou cestu domů, která se mu nakonec po mnoha útrapách podařila. Po š?astném návratu se ovšem musel nějaký čas ukrývat.

Vyznamenání: Verwundeten-Abzeichen in Schwarz

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de