Menschik Josef

Narozen:
29.09.1910, Závada
Zemřel:

Josef Menschik vykonával vojenskou službu v letech 1931-33 u Technické roty / 4. Pěší pluk československé armády v Hradci Králové. V roce 1941 byl povolán do Wehrmachtu. Po základním výcviku s Ausbildungs-und Ersatz-Regiment byl převelen do Innsbrucku. Na začátku roku 1942 přišel k frontové jednotce v Sarajevu / Jugoslávii. V únoru 1942 onemocněl a do listopadu 1942 byl v Reservelazarett v Bělehradu. Poté uprchl z nemocnice a dezertoval se z vojska. Na cestě do Berge potkal skupinu SNG (Srbská státní garda – spojenec Německa). Vypukla přestřelka a on unikl. Později ho v jeho úkrytu objevili členové četnické milice, Dragoljub Draza Mihailovic (takzvaní drazinovci bojovali za monarchistickou Jugoslávii proti německé okupaci). Byl předveden před soud v Zagrubicích a odsouzen k trestu smrti, který byl po několika výslechech zrušen. Když se do oblasti tlačili jugoslávští partyzáni (Titovi partizáni), posadil se s Dr. Friedmann a byl přijat mezi partyzány. V jejich řadách až do prosince 1944 bojoval s kulometem MG u třetího regimetnu 9. brigády proti SNG a německému Wehrmachtu. Poté se stal ženistou u brigády 14. arabského sboru, kde sloužil až do 12. června 1945.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de