Melzer Josef

Narozen:
16.11.1926 , Strahovice
Hodnost:
Gefreiter

15. 8. 1944 narukoval k Wehrmachtu do Oppeln. Posléze pA…â„cevelen do Bunzlau a Heydebrecku. SlouA…Â3il jako radista u dńâ€olostA…â„celectva na východní frontńâ€o. ZúńÂ?astnil se dukelské operace a bojA…— na Slovensku. U Moravského Berouna padl do ruského zajetí. V SSSR vystA…â„cídal 3 zajatecké tábory. Podílel se na obnovńâ€o Stalingradu. V roce 1949 mu byl umoA…Â3nńâ€on návrat do Nńâ€omecka, avšak domA…— se vrátil po vyA…â„cízení náleA…Â3itých povolení 4. 5. 1950.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de