Lokai Josef 12

Narozen:
26.04.1912, Petřkovice
Hodnost:
Obergefreiter

Před válkou sloužil v letech 1931-1933 u pěšího pluku 4 v Hradci Králové. 26. 8. 1939 byl povolán do německé armády. Sloužil u Grenzwachtu a poté u kulometné roty v Opavě. Utrpěl zranění, načež byl přeložen ke Flaku do Francie. 12. 8. 1943 byl propuštěn domů na práci, ale o rok později, 26. 8. 1944 byl opět povolán, tentokrát k dělostřeleckému pluku do Königshütte. Po třech týdnech jej poslali na Slovensko, kde operoval měsíc, načež byl přeložen do Francie. 26. 11. 1944 byl ve Vogézách zajat. V zajetí se hlásil do čs. zahraniční armády. Zda byl přijat, není známo.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de