Kruppa Josef 21

Narozen:
27.06.1921, Vřesina
Hodnost:
Obergefreiter

Narodil se ve Vřesině. Před válkou studoval měšAYanku v Píšti a gymnázium v Hlučíně, pak přestoupil do Valašského Meziříčí a po sloučení severomoravských gymnázií studoval na gymnáziu v Přívoze. V roce 1940 v 19ti letech byl odveden a pokračoval ve studiu. V roce 1941 narukoval do Forbachu u Saarbrücken k 44. Artillerie Ersatz Abteilung. Zde prodělal telegrafický a jezdecký výcvik, jelikož jednotka byla hypomobilní. Po ukončení výcviku se přesunuli do Metzu. Jelikož se jako radista osvědčil, byl čtvrtý z čety, poslali jej do Jüterborgu u Berlína, kde byl zařazen k Sturmgeschützabteilung 244. Zde prodělal nový výcvik, tentokrát již se samohybnými děly. Poté ho poslali do Schweinfurtu a odtud v listopadu odjel na frontu. S jednotkou, která nyní náležela 6. armádě postupoval přes Vinnycju, Kyjev až do Charkova. U Kyjeva zneškodnil Oberwachmeister Banze z jeho jednotky 7 nebo 9 nepřátelských tanků, za což později obdržel rytířský kříž. Po těžkých bojích zbyly u baterie jen dva stroje, které byly nasazeny u Belgorodu, Josef Krupa byl členem posádky jedné z těchto samohybek ve funkci radisty a nabíječe. Kednoho dne zapadli s útočným dělem do sněhu a kvůli vysokým mrazům nemohli nastartovat. Začal ruský útok a oni nemohli ani opětovat palbu. Posádka opustila stroj, načež byl Krupa s kolegou zajat, velitel vozu padl. Poté byl Josef Krupa odveden do ruského týlu a následnì vyslýchán. Samozřejmě přišel o hodinky apod. Po výslechu ho s kolegou zavřeli do prasečího chlívku, kde byli několik dnů drženi. Jelikož nastal německý útok, rozhodli se, že uprchnou. Vylomili dveře a utíkali pod palbou obou stran, přičemž spásu našli v nedalekém potoce. V –20 stupních skočili to potoka, až došli na nedalekou německou linii. Po tomto výkonu upadl Krupa do bezvědomí a probudil se až v nemocnici v Charkově. Kvůli těžkým omrzlinám nohou pobyl v lazaretu 3 měsíce. Mezitím byl Sturmgeschützabteilung 244 zničen, tudíž byl Josef Krupa poslán k dělostřelecké jednotce s číslem 861, což by mohl být Artillerie Abteilnug 861 se sídlem v Magdeburgu. Zde jednotka prodělala přezbrojení na nové kanony a poslána na frontu k Oděse. U Okružení ve směru na Stalingrad byl Josef Krupa raněn. Jelikož nyní již byl normální radista u dělostřelectva, naváděl dělostřeleckou palbu. Jedné noci vyjeli autem blíže k linii a zakopali se. Jenže přiletìl nepřátelský letoun a shodil na auto v poli bombu. Důstojník byl na místě mrtvý a Krupa s řidičem zranění. Josef Krupa odnesl těžce zraněného řidiče k nejbližší jednotce SS.

Při postupu na Sevastopol se dostal do prudké palby a v průběhu následujícího boje upadl již podruhé do zajetí. Mělo se tak stát přibližně ze začátku roku 1944. Byl odvezen do sběrného tábora ve Starém Záporoží, kde se přihlásil do československé zahraniční armády. V Bílé Cerekvi byl podroben výcviku a nastoupil k spojovacímu praporu. Sloužil přímo v radiostanici u gen. Ludvíka Svobody, který tehdy velel 1. pěší brigádě a od září 1944 celému armádního sboru.

Josef Krupa se následně zúčastnil bojů o Krosno a bojů na Dukle. Ze začátku roku 1945 byl zařazen do 1. spojovací školy pro důstojníky v záloze. V červnu školu jako druhý nejlepší ukončil v hodnosti desátníka aspiranta. Po válce byl postupně povýšen až na nadporučíka a byl činný v červeném kříži.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de