Köhler Joachim

Narozen:
25.08.1928, Bělá
Zemřel:
08.07.1999, 
Bydliště:
Bielu-Bělá
Návrat ze zajetí:
1

Joachim Köhler narukoval k Wehrmachtu a byl zařazen k divizi – Division „Fridrich Ludwig Jahn“. Tuto divizi tvořili převážně příslušníci Říšské pracovní služby (RAD). Divize byla sestavena 31.03.1945 z částí pěší divize – 251. Infanterie-Division stažené ze Západního Pruska a asi 7500 mužů RAD. Divize byla nasazena v dubnu 1945 do obranných bojů v oblasti jižně od Berlína proti ruské armádě. Divizi se podařilo uniknout z obklíčení v Postupimské kapse. Po tomto úniku byla divize podřízena armádě – 12. Armee bojující na západní frontě. Během bojů při explozi granátu Joachim ohluchl na levé ucho. Divize padla v květnu 1945 do amerického zajetí na řece Labi ve Ferchland/Sachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko). Zajatí vojáci byli ale po krátkém čase předání do ruského zajetí. Joachim byl ze zajetí propuštěn v lednu 1946.
† 08.07.1999

Hodnost : Manschafts-Dienstgrad

(Rodiče: Anton Köhler    )

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de