Kalwar Franz

Narozen:
19.03.1916, Darkovice
Pohřben:
Hať
Zemřel:
10.07.1982,  Darkovice
Hodnost:
Gefreiter
Bydliště:
Darkovice

Franz Kalwar se narodil 19.03.1916 rodičům Johanně a Franzovi v Darkovicích. Od svých 16 let pracoval v místě svého bydliště jako stavební dělník (09.06.1932-01.07.1937). Od 07.07.1937 je zaměstnán jako plnič vozíků v neuhelném těžebním průmyslu. Zde pracuje až do 25.10.1938. Dle své pracovní knížky je pak zaměstnán od 12.12.1939 v dole na železnou rudu ve městě Eiserfeld (Gewerkschaft Eisenzecher Zug). Podle záznamu se pak přihlásil 27.02.1939 k trvalému pobytu ve městě Eiserfeld.

Dne 30.06.1939 byl povolán do města Siegen do 4. kompanie k Infanterie Ersatz Batallion 57, který byl podřízen 159. divizi (Division Nr. 159). Tato divize měla sloužit jako rezervní pro 9. pěchotní divizi (9. Infanterie-Division), která byla na začátku války umístěna v Oblasti Sárska a byla připravena krýt západní hranici. U této jednotky je ale pouze krátce, za nedlouho se vrací zpět do své práce.

Franz Kalwar foto, polsko 1939
Fotografie z pozůstalosti po F. Kalwarovi (vzadu nápis „Polen 1939“) – nevíme jak souvisí s Franzem

V říjnu je Franz převelen k 392. pěchotnímu regimentu (392. Infanterie regiment) , který je podřízen 169. pěchotní divizi (169. Infanterie-Division). Divize byla od července 1940 do února 1941 umístěna v oblasti Lotrinska. Zde utrpěl 03.02.1941 otřes mozku, který byl pravděpodobně způsoben úrazem a převezen do vojenského lazaretu v Brzegu v Horním Slezsku (Lazarett Brieg – Oberschlesien). Z něj se vrací 12.02.1941 do rezervní vojenské nemocnice ve městě Méty v Alsasku-Lotrinsku (Rezerve Lazarett Metz – Elsaß-Lothringen).

Podle vyprávění rodiny se zde setkal se svým známým doktorem, který jej prohlásil za neschopného bojové služby. Toto potvrzují také vojenské záznamy. Podle nich je Franz od 29.03.1941 převelen k 88. náhradnímu pěchotnímu pluku (Infanterie Ersatz Regiment 88. Fulda) podřízené 15. pěchotní divizi (15. Infanterie-Division). Tento pluk byl původně zformován ve městě Fulda a v období jeho služby byl umístěn ve městě Dijon v okupované Francii. Franz je v tomto záznamu označen jako „garnisonsverwendungsfähig Heimat -gvH“. Toto označení znamenalo, že je daný voják schopen služby v armádě, ale ne přímo na frontě. Voják tedy mohl sloužit jako strážný na základně a podobně.

U této jednotky Franz nevydržel dlouho. Německá říše nutně potřebovala vojáky a tak byl převelen jako schopný služby zpět k 392. pěchotnímu regimentu (392. Infanterie regiment) , který je podřízen 169. pěchotní divizi (169. Infanterie-Division).  Tato divize byla od června 1941 umístěna ve Finsku a od 01.07.1941 se podílela spolu s SS divizí Nord na operaci polární liška (Unternehmen Polarfuchs). Tato operace byla společným útokem Finska a Německa na Sovětský svaz. Za cíl měla obsadit město Salla a postoupit dále na východ, čímž by odřízla Murmansk od zbytku Sovětského svazu.

Postup operace polární liška, na začátku září již bylo obsazeno město Alakurtti. Zdroj: Operation Arctic Fox 

V polovině září postoupila operace 20 kilometrů východně od města Alakurtti v okolí Vormanských jezer. Zde je Franz 15.09.1941 lehce zraněn, když jej zasáhl šrapnel z granátu do levé paže. Zranění ovšem není vážné a tak Franz zůstává po ošetření u své jednotky. V dalších měsících již nedošlo k výraznějšímu posunu na jedné či druhé straně a fronta zde na několik měsíců zamrzla.


Město Alakurtti na mapě Evropy. Zdroj: google maps

Podle vyprávění rodiny, zde Franz opět potkal svého známého lékaře. Ten mu opět pomohl jako již jednou ve Francii a prohlásil jej za neschopného boje. Nevíme přesně, kdy se tak stalo, ale dle záznamů z pracovní knížky zde mohl Franz setrvat ještě zhruba 8-9 měsíců, protože dne 08.07.1942 je opět uveden jako zaměstnaný v dole na železnou rudu ve městě Eiserfeld (Gewerkschaft Eisenzecher Zug). Zde pracuje až do 30.04.1945, pak se vydává na dlouhou cestu domů. Na cestě je ještě mezi 15.07.1945 – 18.09.1945 zaměstnán jako rolník u Williho Grüna. Pak se již vrací domů do Darkovic, kde žije až do své smrti.

Franz Kalwar zemřel 10.07.1982 v Darkovicích na selhání srdce.

Vyznamenání:

  • Odznak za zranění v Černé – 3. třída (Verwundetenabzeichen in Schwarz – III. Klasse)

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de