Janosch Heinrich

Narozen:
26.11.1919, Píšť
Hodnost:
RotnŽ

Narodil se 26. 11. 1919 v Píšti, avšak ve vojenských materiálech je jeho datum narození vedeno k roku 1918. Tehdy dvacetiletý Janoš se patrně obával, že by jej jakožto neplnoletého nepřijali do československé zahraniční armády, a tak si jeden rok přidal. Proč se rozhodl podniknout nebezpečný útěk do ciziny není známo. Možná mohlo hrát jistou roli, že odmítl nastoupit službu u Wehrmachtu. Rozhodně utekl s cílem bojovat, poněvadž ve Francii vstoupil do cizinecké legie a po vypuknutí války byl 26. 9. 1939 odveden v Agde do československého vojska.[„_ftnref1“](„http://www.hultschiner-soldaten.de/upl#_ftn1“) Náležel tedy mezi prvních 548 mužů, kteří byli uvolněni z cizinecké legie a vytvořili 1. čs. náhradní prapor.[„_ftnref2“](„http://www.hultschiner-soldaten.de/upl#_ftn2“) Po pádu Francie byl evakuován do Velké Británie, kde posléze prodělal parakurz. Sloužil u různých jednotek a postupoval na hodnostním žebříčku, takže válku ukončil již jako rotný. Pokračoval v činné službě u 11. tankové brigády a teprve 10. 1. 1946 byl propuštěn do civilu.[„_ftnref3“](„http://www.hultschiner-soldaten.de/upl#_ftn3“)Zemřel 6. 5. 1981 v Kravařích.

—————————————————————

[„_ftn1“](„http://www.hultschiner-soldaten.de/upl#_ftnref1“) VÚA-VHA Praha, Sbírka 24, sign. 24-12-6/20, odvodní lístek Jindřicha Janoše; Kniha odvodních protokolů řady J, odvodní protokol Jindřicha Janoše.

[„_ftn2“](„http://www.hultschiner-soldaten.de/upl#_ftnref2“) Eduard Čejka: Československý odboj na západě, s. 151.

[„_ftn3“](„http://www.hultschiner-soldaten.de/upl#_ftnref3“) VÚA-VHA Praha, Sbírka 24, List o odchodu z činné služby.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de