Hrzibek Paul JUDr.

Narozen:
16.09.1911, Štěpánkovice, Svoboda
Pohřben:
1946-47 KZ-Lager Jachymow
Hodnost:
Gefreiter

JUDr. Paul Hrzibek narukoval v dubnu 1940 do Breslau/Niederschlesien (dnes Wroclaw-PL). Sloužil u spojovacího oddílu 3./Nachrichten-Ersatz-Abteilung 8 jako telefonista (Funker). Pak byl nasazen ve Finsku, kde byl koncem války zajat Ruskou armádou. Uvìznìn v zajateckém táboøe v Rusku. Pozdìji transportován do zajateckého tábora Jachymov-ÈSR, kde pozdìji na následky namahavé práce a nedùstojných životních podmínek zemřel.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de