Hruby Josef

Narozen:
24.03.1924, Darkovičky
Pohřben:
Vermisst seit Juni 1944 Raum Gorki und Tschaussy/Russland
Hodnost:
Gefreiter

Josef Hrubý narukoval 18.10.1942 do Ratiboře. Poté byl poslán do St. Avolt v Lotrinsku, kde sloužil u leichte-Artillerie-Ersatz-Abteilung 28. Nedlouho poté, 9. 11. 1942 byl přeložen k Nachrichten-Staffel Reserve-Artillerie-Abteilung 8 do Metzu. Posléze byl tento reservní oddíl přeložen do prostoru Nizza.Od 22.02.1943 sloužil Josef Hruby u 3./Artillerie-Regiment 87. Tento pluk byl znovu vystavěn v březnu 1943 po svém zničení u Stalingradu. V srpnu 1943 byl nasazen ve středním Rusku, kde byl v prostoru Jelnja prakticky znovu rozbit. 2. listopadu byly zbytky pluku převedeny na dělostřelecký pluk 337. Pěší divize 337, k níž náležel tento pluk pak prodělala nasazení u Jelnji, Orši, Smolenska a Gorki v rámci skupiny armád Střed. V červenci 1944 byla tato skupina armád při průniku do Běloruska naprosto znična. Během těchto obranných bojů byl Josef Hrubý prohlášen nezvěstným.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de