Dorna Josef

Narozen:
29.09.1910, Bělá
Zemřel:
11.05.1979, 
Druh vojska:
Pionier

Josef Dorna sloužil před válkou v čsl.armádě, K Wehrmachtu byl povolán v prosinci 1944 do města Schwedt/Oder k ženijnímu náhradnímu praporu č.12  ( Stammkp./Pi.Ers.Btl.12 )  který podléhal velení divize 402. Tato divize byla v lednu mobilizována  a začleněna do Skupiny Armád Visla.  Cílem skupiny bylo ubránit město Küstrin (Kostrzyn nad Odra PL)  jako poslední opěrný bod před hlavním úderem Rudé armády na Berlín.     Tato operace měla krycí název  „Slunovrat“  ( „Unternehmen Sonnenwende“) ,  po počátečních úspěších však tato operace neuspěla.  2. Armáda byla následně během bitvy o východní Pomořansko v Gdaňsku odříznuta od armádní skupiny.  Dne 21. 04. 1945 byl vrchní velitel, říšský vůdce SS Heinrich Himmler, kvůli nekompetenci odvolán ze svého velení a nahrazen generálplukovníkem Gotthardem Henricim. Tomu se podařilo zastavit Rudou armádu před Küstrinem při formování západní předmostí v Odře tak dlouho, dokud nebyla evakuována.                                                       V této době padl Josef Dorna do zajetí ze kterého  byl roku 1946 propuštěn  (Turnov) .                                                                                      Zemřel v Bělé 11.05.1979.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de