Dorna Hubert

Narozen:
05.11.1913, Bělá
Zemřel:
Hodnost:
Gefreiter

Hubert Dorna byl povolán k základnímu výcviku do Rostocku              (Maklenbursko-Pomořansko ) v březnu 1942 ke 4.kulometné rotě pěšího náhradního praporu č.27 (4. /MG)/Inf.Ersatzt-Btl. 27) po jeho ukončení byl převelen  k  8.rotě kulometného granátnického pluku č.254 8. (8. /M.G./Grenadier-Regiment 254) který podléhal velení  110. pěchotní divize ( Inf.Div.110 ). V březnu až srpnu 1943 byl hospitalizován v záložních  lazaretech Freudenthal ( Bruntál), Bremen ( Brémy ) a Rotenburg ( Sasko ) pro onemocnění žaludku. Po uzdravení a zdravotní dovolené se nakrátko vrátil ke své jednotce, v prosinci byl převelen k  6.rotě zemského střeleckému praporu č.681 ( 6.Komp.L.S. Batl.681). Toto přeřazení Hubertovi Dornovi patrně zachránilo život protože jeho bývalý pluk byl v červnu 1944 zcela zničen ( sovětská Operace Bagration) a pro velké ztráty v srpnu rozpuštěn.  Zemský střelecký prapor  byl  dislokován v městě Lüneburg  (Dolní Sasko) a jeho úkolem bylo hlídání válečných zajatců .                                                                                                           Následné převelení bylo  ke  3.rotě granátnického pluku č.753  (3.komp.Grenadier-Regiment 753 ) který  byl  podřízen velení  326. Divize lidových granátníků . Pluk byl nasazen  v prosinci 1944 při ardenské ofenzívě, následně byl  přemístěn  do okolí města  St. Vith    ( provincie Lutych- Belgie) , během těchto bojů utrpěl pluk těžké ztráty, takže musel být na konci ledna 1945 rozpuštěn.                                                             Hubert Dorna byl pro své onemocnění žaludku  12.01. převezen do polního lazaretu č.679, poté do záložního lazaretu v Derneburgu ( oblast Hildesheim)  a nakonec 09.03.do lazaretu v městě Unna (Severní Porýní – Vestfálsko). Na konci války padl pravděpodobně do zajetí, poslední zápis ve vojenské výplatní knížce ( Soldbuch) je 31.08.1945.

† 30.06.1973.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de