Dorna Anton 06

Narozen:
09.09.1906, Bělá
Pohřben:
04.1945 Schiewenhorst
Zemřel:
Wesslingen 5 km od Schiewenhorst
Hodnost:
Obergefreiter

Anton Dorna se v roce 1935 přiženil do Rohova. K Wehrmachtu byl povolán 05.03.1940 a to k 4.rotě  stavebního praporu č.133, motorizované  mostní četě B č.534 ( 4.Bau.Btl.133, Brückenkolonne B motorisiert 534).    Tato mostní četa byla v době míru pouze jako výzbrojní jednotka s malým počtem vojáků.Jako prapor byla zřízena až po mobilizaci. Se svou výbavou byla tato četa schopna sestavit 8 prámů o nosnosti 4 t, 4 prámy o nosnosti 8 t, 2 prámy o nosnosti 16 t nebo jeden prám o nosnosti 20 t.  Pontonové  mosty o délce 130 m nosnost 4 t, 80 m nosnost 8 t nebo 50 m s nosností 20 t.                                                                                                              11.12.1940 byl Anton Dorna odeslán ke zdravotní rotě 1/532 ( Sanitäts – Kompanie 1/532) v městě Pulawy ( PL – Lublinské vojvodství) k pozorování ( žlučníkové potíže),24.12.byl opět uznán schopným služby.           Od ledna 1940 byl prapor nasazen na západní frontě až do začátku východního tažení kdy spadal pod  4.armádu skupiny armád Střed až do podzimu 1941 kdy přešel pod 2.armádu skupiny armád B. V listopadu byl prapor posílen o válečné zajatce.                                                                              V létě 1942 byl prapor nasazen u Voroněže, 19.08.1943 byl prapor přejmenován na stavebně ženijní  prapor č.133 ( Baupionier – Bataillon 133) .Po zformování skupiny armád B 9. července 1942 jí byla 2.armáda podřízena. Až do poloviny listopadu 1942 se armáda účastnila obranných bojů ve Voroněžské oblasti a na řece Don. Až do února 1943 následovala zimní bitva 1942 – 43 na Sonu a v oblasti Voroněž – Livnyj – Kursk. V únoru 1943 byla  opět podřízena skupině armád Střed. Během operace Citadela, německé ofenzívy u Kurska, bojovala v oblasti západně od Kurska. Po sovětských protiofenzívách se stáhla k Dněpru. Mezi prosincem 1943 a dubnem 1944 sváděla armáda obranné boje v oblasti Pripjet.  V červnu 1944 následovaly těžké obranné boje v oblasti skupiny armád Střed.Byla to jediná armáda ve skupině armád Střed, která přežila sovětskou letní ofenzívu relativně bez větších ztrát. Přesto musela vyklidit oblast v Brestu Litevském. Koncem roku 1944 byl prapor nasazen v oblasti ohybu řeky Visly. Dne 24. ledna 1945 byla 2.armáda podřízena nově zformované skupině armád Visla. Během bitvy ve Východním Pomořansku bránila oblast Gdaňsku a Graudenz.                                                                                      V dubnu 1945 utrpěl Anton Dorna během leteckého bombardování těžké zranění hlavy a levé strany břicha. Následkem těchto zranění na hlavním obvazišti ve Wessliken (dnes Wiślinka – Gdaňsk –  PL ) umírá.

Anton Dorna je pohřben na malém  hřbitově ve Świbně ( dříve Schiwenhorst), na vojenském hřbitově v Gdaňsku je jeho jméno sice uvedeno ale pochován tam není.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de