Chrzibek Max

Narozen:
18.11.1910, Bělá
Zemřel:
Hodnost:
Matrosenhauptgefreiter
Druh vojska:
Pobřežní dělostřelectvo

Max Chrzibek pracoval již před válkou jako tesař v Německu  kde při práci v roce 1938 přišel o palec a ukazovák levé ruky.                                           Narukoval v dubnu 1941 do Wilhelmshaven ( Dolní Sasko) kde sloužil u 2.roty námořního náhradního oddílu (2.Marine-Ersatz-Abteilung).          Od března 1942 sloužil u námořního zemského střeleckého oddílu Ameland (Marine-Landesschützen-Kompanie Ameland). Tento oddíl spadal pod námořní dělostřelectvo Wehrmachtu a byl dislokován   na ostrově Ameland asi 6 km od pobřeží Holandska.  Na konci války padl pravděpodobně do spojeneckého zajetí, poslední zápis ve vojenské výplatní knížce (Soldbuch) je z 31.11.1945.

† 26.02.1989

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de