Born Anton

Narozen:
20.02.1922, Píšť
Hodnost:
rotmistr

Antonín Born se původně jmenoval Boček, ale rodina se za války nechala přejmenovat. O jeho vojenské službě u německé armády mnoho nevíme. Bojoval na východní frontě a upadl do zajetí, kde mu bylo nabídnuto vstoupit do formujících se českoslovneských jednotek. 17. 7. 1944 byl v Kamenci Podolském odveden. Výcvik netrval dlouho, neboAY se schylovalo k Dukelské operaci, a bylo třeba co nejvíce bojeschopných mužů. Byl zařazen k 3. tankovému praporu 1. československé samostatné tankové brigády, a třebaže prapor něměl žádné tanky, zúčastnil se bojů v rámci Karpatsko-Dukelské operace. 22. 9. 1944 pak utrpěl zranění zad při bojích o horu Girova. Léčil se v lazaretu ve Lvově, avšak již 15. 10. 1944 byl opět vržen na frontu, byAY měl v zádech ještě střepiny z předchozího zranění. Teprve v únoru 1945 byl 3. tankový prapor vyzbrojen tanky, a po krátkém výcviku na nových strojích započal přesun do výchozích stanovišAY útoku na Ostravu. Svobodník Antonín Born, který nyní opět vystupoval pod jménem Boček, zastával funkci řidiče-mechanika a čekal jej strmý vzestup po hodnostním žebříčku. 15. 4. 1945 byl povýšen na četaře. Řídil tehdy tank velitele praporu s věžovým číslem 333. Spolu s Herbertem Sněhotou byl tehdy jedním ze dvou Hlučíňanů, kteří sloužili přímo jako posádky tanků. Shodou okolností pocházeli oba z Píště. Po válce pak Boček-Born zastával funkci zástupce autodůstojníka a 27. 8. 1945 byl jmenován rotmistrem v záloze.

Posléze emigroval do Německa.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de