Bobrzik Karl

Narozen:
23.01.1916, Markvartovice
Zemřel:
03.04.2006, 
Hodnost:
Obergefreiter
Bydliště:
Markvartovice

Karl Bobrzik obdržel v roce 1938 povolávací rozkaz k čsl. armádě. V roce 1939 (od 30.08.1939) absolvoval půlroční službu u RAD a poté narukoval k Wehrmachtu. Sloužil jako stavební ženista (Bau-Pionier) ve Francii a Rusku. Po válce byl internován v zajateckém táboře v Brně. Všichni vojáci zde shromáždění měli být deportováni do SSSR. V Maďarsku se Karlu Bobrzikovi podařilo s dalšími dvěma kamarády (Slezanem a Němcem) vyskočit z vlaku. Během útěku přes Maďarsko a Slovensko zakázali německému kamarádovi mluvit a vedli jej. Přesto bylo na Slovensku odhaleni a vsazeni do vězení. Německý kamarád byl odveden a již jej nikdy nespatřili. Karl Bobrzik byl deportován do Oděsy a v roce 1946 zpět do ČSR. Zde pokračovaly jeho útrapy v nechvalně proslulém lágru Praha-Motol. Domů se vrátil na podzim 1946.

Chybí zde nějaké Informace nebo jsou údaje nesprávné?

Kontaktujte nás

Informace pro rodinné příslušníky

Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme Bundesarchivu v Berlíně. Doba vypracováni trvá zhruba tři roky a cena se pohybuje podle množství stránek a kopií okolo 16 €.

Bundesarchiv, Abteilung PA
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel.: +49 (030) 41904-0
Fax: +49 (030) 41904-100
Web: www.bundesarchiv.de