Rzehanek, Oskar

narozen: 17.09.1911
z: BOLATITZ

 
<< zpet