Rzehanek, Edmund

narozen: 28.10.1909
hodnost: Gefreiter
z: BOLATITZ

Edmund Rzehanek narukoval k Wehrmachtu 25.02.1943.


 

 
<< zpet