Pyttlik, Franz

narozen: 20.02.1920
z: BOLATITZ

 
<< zpet