Krettek, Josef 25

narozen: 29.12.1925
z: BOLATITZ

 
<< zpet