Konetzny, Josef

narozen: 1925
z: BOLATITZ

 
<< zpet