Duda, Walter

narozen: 11.01.1927
z: BOLATITZ

Walter Duda (synovec plukovníka Georga Dudy) vykonával v roce 1944 službu u RAD. Poté byl povolán k Wehrmachtu a absolvoval výcvik v Teplicích. Pozdìji prodìlal pìchotní výcvik v Drážïanech, naèež byl poslán na frontu. V dubnu 1945 padl u Dìína do zajetí. Po kratkém pobytu v táboøe Hoyeswerda, byl pøeložen až do Dombasu v SSSR, kde musel pracovat na šachtì. V zimì 1945 byl propuštìn domù.

Po válce jej èekala další vojenská služba, tentokráte v Èeskoslovenské armádì.

 
<< zpet