Rathai, Nikolaus

narozen: 05.12.1908
hodnost: Gefreiter
padnul: 22.01.1942 Sanko 2/552 Chljewitschtschi/Russland
z: BOLATITZ
Sloužil u 1. èety, 2. Sanitätskompanie 552 na volchovské frontì. 21. 1. 1942 byl bìhem ústupových bojù na øece Volchov tìžce zranìn do oblasti hrudníku (zásah plic).  I pøes veškeré snahy lékaøù svému zranìní o tøi hodiny pozdìji v polním lazaretu podlehl. Pochován byl se všemi vojenskými poctami na vojenském høbitovì v obci Chljevitschki.

 
<< zpet