Duda, Paul 07

narozen: 31.10.1907
hodnost: Obergefreiter
padnul: 16.04.1944
z: BOLATITZ
Pøed válkou sloužil 21 mìsícù v Èeskoslovenské armádì.  V Chebu absolvoval výcvik leteckých mechanikù. V bøeznu 1942 byl povolán k Luftwaffe jako letecký mechanik k Werft-Kompanie 4 do Breslau-Schöngarten. V øíjnu 1943 byl pøeložen do Semlinu v Chorvatsku, kde se úèastnil  potírání partyzánských bojùvek. 16. dubna 1944 v Semlinu padl. Jeho ostatky byly pøeneseny do Bìlehradu a pohøbeny na tamním hrdinském høbitovì (hrob è. 21).

 
<< zpet