Pár slov k motivu

Cílem autorů těchto stránek, je vytvořit pokud možno kompletní seznam všech lidí z Hlučínska, které tehdejší osudové události donutily obléci německou uniformu. Bohužel mnoho, příliš mnoho z nich se nikdy nevrátilo do rodného kraje a ke svým rodinám.

Jejich hroby se nacházejí na všech dějištích světového konfliktu, od Evropy, přes Afriku až po Asii. Další stovky lidí utrpěly těžká, neléčitelná zranění. Mnozí z nich strávili dlouhá léta v zajateckých a koncentračních táborech vítězných mocností, z nichž se vrátili s těžce podlomeným zdravím, jejichž následky si sebou nesli a nesou celý život.

Těm všem chtějí autoři věnovat v budoucnu trvalou vzpomínku ve formě objektivně pojaté knihy.

Naším přáním je vzbudit zájem všech generací lidí na Hlučínsku, kterým není osud jejich předků, at˘ padlých, či mezitím zemřelých lhostejný.

 

Projekt Hultschiner Soldaten z.s.
Třešňová 37
747 23 Bolatice část Borová

Identifikační číslo: 22758551

Informace

Zde obdržíte informatce o jednotkách u kterých dotyčný sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání a číslo vojenské známky. Rodinní příslušníci, kteří mají zájem o informace z vojenského archivu WASt Berlín o válečné službě svého příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt Hultschiner-Soldaten. Zájemcům rádi pošleme vyhotovený text dopisu. Doba vypracováni trvá zhruba 11 měsíců a cena se pohybuje podle množství stranek a kopií něco kolem 20 €. My žádost na základě udělené plné moci zpracujeme a podáme.

Pokud se jedná o vojáky z výše uvedených obcí, hradí všechny poplatky vojenskému archivu Projekt Hultschiner-Soldaten.

Die Deutsche Dienststelle (WASt)
Eichborndamm 179
D-13403 Berlin
Tel. +49 (030) 41904-0
Fax. +49 (030) 41904-100
www.dd-wast.de

Obce z Hlučínska podporující tento projekt:

 

obce